INFO@jeugdpleincan.nl

Bel ons: 06 - 14 26 39 07

Wat bieden we?

Orthopedagogiek en Kinder- en jeugdpsychologie

Een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in het dagelijks leven in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen. We noemen de kinderen en jongeren liever leerlingen dan cliënten. We benadrukken zo niet de problematiek, maar het leerproces. We kijken naar wat goed gaat en wat de talenten zijn van de leerling. Na het intakegesprek doen we onderzoek en maken we een behandelplan. Wij bieden onder andere psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, onderzoek (leerstoornissen/intelligentie), trainingen (waaronder faalangst of Rots en Watertraining) en EMDR.

Remedial Teaching

Bij remedial teaching wordt de leerling onderzocht door middel van een intakegesprek, toetsen en/of observaties. De remedial teacher probeert op die manier een beeld te krijgen wat het onderwijsprobleem is van de leerling. Er wordt een behandelplan op maat gemaakt met doelen voor een bepaalde periode. Daarna volgen de rt-lessen, die volledig zijn toegespitst op het probleem van de individuele leerling. De bedoeling is dat de leerling na deze periode vaardigheden bezit om weer mee te doen met de eigen groep of klas.

Kinder- en jeugdfysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezighoudt met de beweging van de mens. Een kinder- en jeugdfysiotherapeut weet ook hoe de motorische ontwikkeling van een kind zou moeten verlopen. Een verstoorde ontwikkeling wordt door middel van een lichamelijk onderzoek in beeld gebracht en er wordt een behandelplan gemaakt om het kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Ouderbegeleiding

Bij JEUGDPLEINcan staat het kind of de jongere centraal. De ouders en gezin zijn van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Best een uitdaging voor ouders om een kind met een diagnose of problematiek op te voeden, maar ze staan er niet alleen voor. We begeleiden en ondersteunen ouders in de opvoeding.

Huiswerk ondersteunende klas (HO-klas)

Leerlingen van JEUGDPLEINcan kunnen gebruik maken van onze huiswerk ondersteunende klas. Vijf dagen in de week is de kleinschalige HO-klas open voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Hierbij willen we: de leerlingen een rustige omgeving bieden om hun huiswerk te kunnen maken, deze leerlingen ondersteunen bij het maken van opdrachten die ze lastig vinden, leerstrategieën aanleren en samen met de leerling het maak- en leerwerk op een overzichtelijke manier inplannen. In contact met de scholen proberen we met het team de leerling het steuntje in de rug te geven dat hij of zij nodig heeft om te kunnen slagen op school. Zelfstandigheidsbevordering is het doel.

Satellietklas

De Satellietklas is een schoolvervangende klas voor leerlingen vanaf groep 8 die uit het onderwijs dreigen te vallen of even een time-out nodig hebben. Leerlingen met internaliserende problematiek (bijvoorbeeld DSM, hoogbegaafd enzovoort) of fysieke gezondheidsproblemen zijn van harte welkom. In een veilige omgeving wordt er gewerkt met een individueel leerplan. Doel is integratie in en terugkeer naar het regulier onderwijs. Lukt dit niet dan richten we ons op een overdracht naar het speciaal onderwijs of VAVO. De Satellietklas is open van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 13:30 uur (vrijdag tot 12:00 uur). Er is een Fit- en Fysioruimte om te sporten. Hier wordt ook de Rots en Watertraining gegeven. Leerlingen kunnen de hele week komen of enkele dagen gecombineerd met school of stage. De leerling houdt het BRIN-nummer van school.

Wij zijn gespecialiseerd in:

AD(H)D

Angststoornissen

Autisme

dyscalculie

dyslexie

dyspraxie/DCD

Faalangst

Gille de la Tourette

Hoog- en laagbegaafdheid

(ernstige)leerachterstanden

NT2

OCD

Selectieve mutisme

SOLK

TOS

Trauma

Ziekte/handicap